Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2018

kalafior2014
13:13
6345 d46b 390
Reposted fromkaiee kaiee viaMilcatopy Milcatopy

January 03 2018

kalafior2014
22:05
1196 de9e 390
Reposted fromnumbereight numbereight viasober sober

November 22 2017

kalafior2014
11:30
4260 0450 390
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viaMilcatopy Milcatopy
kalafior2014
11:30
3454 8bc0 390
Reposted fromZircon Zircon viaMilcatopy Milcatopy
kalafior2014
11:29
1292 e9ed 390

September 21 2017

kalafior2014
18:59
0777 7ff2 390
Reposted frommindtrap mindtrap viadrugs drugs
kalafior2014
18:59
2628 bdfb 390
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viadrugs drugs
18:43
9987 83dc 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaglupiasuka glupiasuka
kalafior2014
18:38
2115 fbd2 390
Reposted frombearded bearded
18:34
3213 49eb 390

jkson:

don’t tell me bye, bye

Reposted fromkim-jongin kim-jongin

September 17 2017

21:22
0164 ced2 390
Reposted fromSkydelan Skydelan
kalafior2014
21:18
9925 2a59 390
Reposted fromoblivions oblivions

September 16 2017

17:52
0199 3024 390
Reposted frombrumous brumous
17:52
0192 d7cb 390
Reposted frombrumous brumous
17:51
0315 26b5 390
Reposted fromturquoise turquoise

September 11 2017

kalafior2014
22:49
ona jest tego warta, stary. Warta każdego lęku, który cię zżera. Warta wszystkiego, od A do pierdolonego Z, jest Twoim pierdolonym alfabetem.
— K. Bromberg
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie
kalafior2014
22:49

„Możesz nie być jej pierwszym, jej ostatnim, lub jedynym. Kochała wcześniej, może kochać ponownie. Jeżeli teraz kocha Ciebie, to co innego się liczy? Nie jest perfekcyjna, Ty też nie jesteś, razem też możecie nigdy nie być doskonali, ale jeżeli potrafi Cię rozśmieszyć, skłonić do myślenia, i przyznania, że jesteś człowiekiem i popełniasz pomyłki, zostań z nią, i daj jej jak najwięcej. Może nie myśleć o Tobie w każdej sekundzie dnia, ale da Ci cząstkę siebie o której wie, że mógłbyś nią złamać jej serce. Więc nie rań jej, nie zmieniaj jej, nie analizuj jej, i nie oczekuj od niej więcej niż możesz dać. Uśmiechaj się kiedy Cię uszczęśliwia, daj jej znać kiedy Cię denerwuje, i tęsknij kiedy jej nie ma.”

 

— Bob Marley
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie

September 02 2017

kalafior2014
13:22
0628 0f72 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
kalafior2014
13:21
0638 cf4d 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

August 27 2017

18:22
5210 a97b 390
Reposted fromcamplake camplake
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl